Chycokówka 1, Murzasichle 34-520 Poronin
+48 500 239 406

Regulamin

Prosimy o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w naszej willi.

 1. Pokoje wynajmowane są na osobodoby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00, a kończy się o godzinie 10:00 ostatniego dnia pobytu.
 2. Przyjazdy oraz wyjazdy możliwe są w godzinach 8:00-20:00. W przypadku innych godzin przyjazdu lub wyjazdu, należy powiadomić o tym fakcie obsługę willi.
 3. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu zgodnie z ustalonym terminem rezerwacji pokoju. W przypadku wyjazdu wcześniejszego niż w rezerwowanym terminie należność za całość pobytu nie ulega zmianie.
 4. Gość nie może przekazać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 5. W przypadku niezrealizowanego pobytu zadatek przepada w całości na rzecz Willi Cicha Woda. Jeżeli Klient powiadomi Willę na min. 10 dni przed planowanym przyjazdem o konieczności zmiany terminu, zaliczka zostanie przesunięta do wykorzystania do końca roku kalendarzowego. Nowy termin zostanie ustalony w miarę możliwości rezerwacyjnych.
 6. Willa Cicha Woda zastrzega sobie prawo do zmiany rezerwowanego pokoju na inny w razie konieczności.
 7. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 6:00.
 8. Osoby odwiedzające proszone są o opuszczenie willi maksymalnie do godziny 22:00.
 9. Obsługa może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu, a także może żądać natychmiastowego opuszczenia willi bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.
 10. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione w pokojach, a także za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do Klienta.
 11. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane na wskazany adres na koszt Klienta. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, rzeczy przechowywane będą przez okres 1 miesiąca, a następnie niszczone.
 12. Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony.
 13. W kuchni, jadalni i świetlicy budynku obowiązuje samoobsługa – dotyczy to również samodzielnego zmywania i sprzątania po sobie.
 14. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju (w tym również klimatyzatorów). Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 15. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy.
 16. W obiekcie zabronione jest chodzenie w butach narciarskich. Obuwie należy przechowywać w miejscu do tego przeznaczonym.
 17. Zabronione jest wnoszenie sprzętu narciarskiego, rowerów, itp. do pokoi. Należy przechowywać je w miejscu do tego przeznaczonym.
 18. Ze względu na komfort i bezpieczeństwo naszych Gości oraz przepisy prawne, na terenie całego obiektu obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA (poza miejscem do tego wyznaczonym). Osoby niestosujące się do tego zakazu zostaną każdorazowo obciążone karą w wysokości 100 PLN.
 19. W momencie otrzymania klucza do pokoju stają się Państwo jego gospodarzami. Po upływie terminu pobytu Gość jest zobowiązany przekazać otrzymane klucze obsłudze willi. Pracownik obsługi ma prawo sprawdzić stan pokoju przy Gościu i obciążyć go karą pieniężną za ewentualne zniszczenia w pokoju.
 20. Utrata klucza obciążona jest karą finansową w wysokości 150 PLN.
 21. Pobyt zwierząt w naszym obiekcie musi zostać ustalony wcześniej z obsługą obiektu i podlega osobnej opłacie zgodnie z cennikiem.
 22. Cennik jest integralną częścią regulaminu, a rezerwacja oznacza zgodę na warunki regulaminu.